Nikdy nevieš...

Aktuality

PZP–povinné zmluvné poistenie nemusí byť iba o cene

14.06.2017
Dennodenne sa stretávam s klientmi, ktorí vyhľadávajú poisťovňu s najnižšou cenou PZP. Povinnosť uzatvoriť takúto poistnú zmluvu je vymedzená priamo zákonom. Ešte pred desiatimi rokmi PZP, bolo len o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Dnes má klient možnosť si vybrať k PZP rôzne pripoistenia, alebo asistenčné služby. Medzi obľúbené pripoistenia patrí pripoistenie čelného skla, úrazové pripoistenie posádky, pripoistenie v prípade škody na vozidle spôsobené živelnou udalosťou, atď. Z asistenčných služieb najmä odtiahnutie vozidla, oprava na mieste, ubytovanie v núdzi, návrat do miesta bydliska, uschovanie nepojazdného vozidla, dovezenie paliva, právna pomoc, strata kľúčov, vyslanie náhradného vodiča, finančná tieseň, atd. Mnohokrát zaplatí klient len o pár euro viac, no to čo získa, môže mať tisíc násobný efekt. Preto majte na mysli: „Ak spôsobíte škodu inému, pravdepodobne sa ujma stane aj Vám“. Vtedy oceníte svoje PZP.

PZP – strašiak, nutnosť, niečo, čo nás obťažuje?

10.02.2017
Omyl!!! PZP Vás chráni pred finančnou pohromou!!! Uvediem príklad pre lepšie pochopenie. Predstavte si, že nedaním prednosti v jazde spôsobíte dopravnú nehodu. Poškodené auto bude cisterna prevážajúca chemickú látku do blízkej chemickej továrne. Pri nehode sa cisterna prevráti do priekopy a vytečie obsah cisterny. Tovar v cisterne nech je v hodnote 30 000€. Škoda na cisterne a aute 50 000€ . Vyprostenie vodiča z vraku s výjazdom hasičov 2000€. Liečenie a záchrana vodiča po nehode ( napríklad vrtulník, MR, CT, operácie, rehabilitácia 30 000€. Dekontaminácia a likvidácia pôdy 30 000€. Vyprostenie vraku 10 000€. Ušlý zisk autodopravcu a vodiča ani nevyčisľujem. Tak isto nevyčisľujem škodu v továrni pre nedodanie chemickej látky. Škoda na cestnej komunikácií ( utrhnutá krajnica atd. atd. Na veľa vecí som iste zabudol. Vystrašil som Vás? Robím to zámerne. Chcem aby ste pochopili, že z PZP sa nehradia len pokrčené plechy a oškretý lak. Chcem aby ste pochopili, že nedojednané, alebo neskoro zaplatené PZP z Vás môže urobiť žobráka. Skontrolujte si pre istotu, či svoje poistenie máte zaplatené včas.

"Požiar NIE!!!"

05.08.2015
Rezolútne odmietol riziko klient pri poisťovaní rodinného domu a pokračoval: "Sledujem pravidelne televíziu a tam vidím, kedy a kde horí, je toho málo a keď horí, tak iba chatrč bezdomovcov". Nedalo mi, tak som vytiahol štatistiky za minulý rok (2014). V roku 2014 vzniklo na území Slovenskej republiky 9 011 požiarov. V dôsledku týchto požiarov bolo usmrtených 44 osôb. Priama materiálna škoda spôsobená týmito požiarmi bola vyčíslená na 23 946 330 €. V rodinných domoch vzniklo 912 požiarov so škodou 3 361 845 €, 12 osôb bolo usmrtených a 66 zranených. V bytových domoch bolo zaevidovaných 495 požiarov s priamou škodou 1 398 195 €, 7 osôb bolo usmrtených a 61 bolo zranených atď. Je to hrozivá štatistika. V priemere horelo každý deň na 24 miestach, z toho 4 požiare boli na ľudských obydliach. No a výška škôd je astronomická. No? ...

Už len jeden mesiac!

29.12.2012
Jeden mesiac ( do 31.1.2013) zostáva občanovi na rozhodnutie o II. pilieri. Vstúpiť – Nevstúpiť? Vystúpiť - Nevystúpiť? II. pilier trápi občana, Sociálnu poisťovňu, DSS-ky. Aké je najrozumnejšie riešenie? Všeobecné odporúčanie je: 1, II. pilier sa vyplatí ľuďom s príjmom nad 1000€ mesačne. 2, I. pilier je pre ľudí, ktorí majú do dôchodku menej ako 20rokov. 3, I. pilier je pre ľudí ktorí zarábajú v hrubom menej ako je priemerná mzda. Konečné rozhodnutie je však na občanovi. Či sa ešte niekedy II. pilier otvorí, je na budúcich vládach.

Cestovné poistenie si treba vedieť vybrať!

23.11.2012
„Takže tu máme lyžiarsku sezónu“. Síce ešte nie na Slovensku, ale susedné Alpy sú už v tom. Nedočkaví lyžiari už balia výstroj. Preto lyžiari a skialpinisti pozor!!! Pri cestovaní za lyžovačkou do Álp nestačí mať dohodnuté iba turistické cestovné poistenie. Je potrebné rátať s tým, že budete tráviť dovolenku ako športovec vo vysokohorskom prostredí. Nenechajte sa nalákať na lacné poistenie. V Alpách potrebujete okrem poistenia liečebných nákladov, úrazového poistenia, poistenia batožiny, aj poistenie športovca, poistenie do hôr a hlavne zásah horskej služby. Tak šťastnú cestu!

Zavedenie UNISEX sadzobníkov sa odkladá

07.11.2012
V zmysle Gender rozhodnutia bol pôvodne plánovaným dátumom nasadenia Unisex sadzobníkov pre výpočet poistného 21.12.2012. Na základe rozhodnutia Vlády SR zo dňa 30.10.2012, je plánované povinné zavedenie UNISEX sadzobníkov pre výpočet poistného v Slovenskej republike odložené na prvý štvrťrok roku 2013. V súvislosti s uvedenou legislatívnou zmenou bude možné používať „staré sadzby“ aj po 21.12.2012.

ŠPECIÁLNA AKCIA - Ak život tak teraz !!!

12.10.2012
Už len pár týždňov si môžu uzatvárať ženy životné poistenie, ktoré má aktuálne nižšie ceny pri väčšine poistení a pripoistení. Po 21.decembri 2012 to už možné nebude. Do platnosti totiž vstúpi smernica Európskej komisie, podľa ktorej bude v rámci uzatváranie poistenia zrovnoprávnené postavenie mužov a žien. Pre ženy sa tak aktuálne výška životného poistenia zvýši.

Úprava zákona o PZP v prospech klientov!

29.06.2012
Zákonodarcovia mysleli predovšetkým na klientov a ich informovanosť, keď schválili novelu zákona o PZP. Na základe tejto novinky budú mať totiž všetky poisťovne od 1.júla 2012 povinnosť informovať svojich klientov o výške poistného pre PZP na nasledujúce obdobie.