Nikdy nevieš...

Aktuality

PZP–povinné zmluvné poistenie nemusí byť iba o cene

14.06.2017
Dennodenne sa stretávam s klientmi, ktorí vyhľadávajú poisťovňu s najnižšou cenou PZP. Povinnosť uzatvoriť takúto poistnú zmluvu je vymedzená priamo zákonom. Ešte pred desiatimi rokmi PZP, bolo len o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Dnes má klient možnosť si vybrať k PZP rôzne pripoistenia, alebo asistenčné služby. Medzi obľúbené pripoistenia patrí pripoistenie čelného skla, úrazové pripoistenie posádky, pripoistenie v prípade škody na vozidle spôsobené živelnou udalosťou, atď. Z asistenčných služieb najmä odtiahnutie vozidla, oprava na mieste, ubytovanie v núdzi, návrat do miesta bydliska, uschovanie nepojazdného vozidla, dovezenie paliva, právna pomoc, strata kľúčov, vyslanie náhradného vodiča, finančná tieseň, atd. Mnohokrát zaplatí klient len o pár euro viac, no to čo získa, môže mať tisíc násobný efekt. Preto majte na mysli: „Ak spôsobíte škodu inému, pravdepodobne sa ujma stane aj Vám“. Vtedy oceníte svoje PZP.

PZP – strašiak, nutnosť, niečo, čo nás obťažuje?

10.02.2017
Omyl!!! PZP Vás chráni pred finančnou pohromou!!! Uvediem príklad pre lepšie pochopenie. Predstavte si, že nedaním prednosti v jazde spôsobíte dopravnú nehodu. Poškodené auto bude cisterna prevážajúca chemickú látku do blízkej chemickej továrne. Pri nehode sa cisterna prevráti do priekopy a vytečie obsah cisterny. Tovar v cisterne nech je v hodnote 30 000€. Škoda na cisterne a aute 50 000€ . Vyprostenie vodiča z vraku s výjazdom hasičov 2000€. Liečenie a záchrana vodiča po nehode ( napríklad vrtulník, MR, CT, operácie, rehabilitácia 30 000€. Dekontaminácia a likvidácia pôdy 30 000€. Vyprostenie vraku 10 000€. Ušlý zisk autodopravcu a vodiča ani nevyčisľujem. Tak isto nevyčisľujem škodu v továrni pre nedodanie chemickej látky. Škoda na cestnej komunikácií ( utrhnutá krajnica atd. atd. Na veľa vecí som iste zabudol. Vystrašil som Vás? Robím to zámerne. Chcem aby ste pochopili, že z PZP sa nehradia len pokrčené plechy a oškretý lak. Chcem aby ste pochopili, že nedojednané, alebo neskoro zaplatené PZP z Vás môže urobiť žobráka. Skontrolujte si pre istotu, či svoje poistenie máte zaplatené včas.