Nikdy nevieš...

Zavedenie UNISEX sadzobníkov sa odkladá

 V zmysle Gender rozhodnutia bol pôvodne plánovaným dátumom nasadenia Unisex sadzobníkov pre výpočet poistného 21.12.2012. Na základe rozhodnutia Vlády SR zo dňa 30.10.2012, je plánované povinné zavedenie UNISEX sadzobníkov pre výpočet poistného v Slovenskej republike odložené na prvý štvrťrok roku 2013. V súvislosti s uvedenou legislatívnou zmenou bude možné používať „staré sadzby“ aj po 21.12.2012.