Nikdy nevieš...

PZP–povinné zmluvné poistenie nemusí byť iba o cene

Dennodenne  sa stretávam s klientmi, ktorí vyhľadávajú poisťovňu s najnižšou cenou PZP. Povinnosť uzatvoriť takúto poistnú zmluvu je vymedzená priamo zákonom. Ešte pred desiatimi rokmi PZP, bolo len o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Dnes má klient možnosť si vybrať k PZP rôzne pripoistenia, alebo asistenčné služby. Medzi obľúbené pripoistenia patrí pripoistenie čelného skla, úrazové pripoistenie posádky, pripoistenie v prípade škody na vozidle spôsobené živelnou udalosťou, atď. Z asistenčných služieb najmä odtiahnutie vozidla, oprava na mieste, ubytovanie v núdzi, návrat do miesta bydliska, uschovanie nepojazdného vozidla, dovezenie paliva, právna pomoc, strata kľúčov, vyslanie náhradného vodiča, finančná tieseň, atd. Mnohokrát zaplatí klient len o pár euro viac, no to čo získa, môže mať tisíc násobný efekt. Preto majte na mysli: „Ak spôsobíte škodu inému, pravdepodobne sa ujma stane aj Vám“. Vtedy oceníte svoje PZP.