Nikdy nevieš...

Úprava zákona o PZP v prospech klientov!

Zákonodarcovia mysleli predovšetkým na klientov a ich informovanosť, keď schválili novelu zákona o PZP. Na základe tejto novinky budú mať totiž všetky poisťovne od 1.júla 2012 povinnosť informovať svojh klientov o výške poistného pre PZP na nasledujúce obdobie.