Nikdy nevieš...
späť

Životné poistenie

Životné poistenie je poistenie dlhodobé. Uzatvára sa na desiatky rokov. Preto, by k nemu mali pristupovať obidve strany t.j. aj klient, aj zástupca poisťovateľa s vážnosťou a hlavne zodpovedne.

 

 • V prvom rade je to výber spoločnosti. Vyberajte si spoločnosti na základe referencií. Vyberajte si spoločnosti, nie podľa toho, či sú na trhu 50 alebo 150 rokov, ale podľa toho, ako plní svoje záväzky voči svojím klientom. Dávajte si pozor na masívnu reklamu. Reklama slúži na to, aby nás informovala o novinkách na trhu, ale môže slúžiť aj na vypredávanie „Starých zásob“
 • Majte na pamäti, že pre vstup do poistenia je veľmi dôležitý Váš vek. Čím ste starší, tak je pre Vás poistenie drahšie. Nechajte si vypracovať porovnanie.
 • Je veľký rozdiel medzi investičným a kapitálovým poistením. V kapitálovom životnom poistení investičné riziko na seba preberá poisťovňa. V investičnom životnom poistení investičné riziko prechádza na klienta, čo sa má eliminovať práve dĺžkou poistnej doby. Z toho logicky vyplýva, že uzatvárať si investičné životné poistenie na 10 – 20 rokov je prinajlepšom nerozumné.
 • Dôležitá je osoba sprostredkovateľa. Najhorší prípad je, keď si životné poistenie uzatváram cez svojho známeho, kamaráta, príbuzného, jednoducho cez osobu mne blízku, ktorá práve začala niekde pracovať v sieťovom predaji. Na vaše prekvapenie sa stretnutie uskutoční aj za prítomnosti nadriadeného, ktorý urobí analýzu aj predaj produktu. Pri takomto „Nákupe“ si v skutočnosti nevyberáte produkt, ale kupujete si svojho známeho, lebo ho poznáte, alebo mu možno chcete pomôcť. Vyberajte si sprostredkovateľa na základe doporučení. Vyberajte si sprostredkovateľa na základe servisu ktorý poskytuje.
 • Nechajte si vypracovať niekoľko ponúk a až potom si vyberajte.
 • Životné poistenie je na dlhú dobu, preto ho nekupujte pod tlakom. Ak sa začnete pri stretnutí so sprostredkovateľom cítiť nepríjemne lebo na Vás tlačí, niečo nie je v poriadku.
 • Dávajte si pozor na sprostredkovateľov, ktorí znevažujú iné spoločnosti. Snažia sa len vo Vás vyvolať zmätok.
 • Veľkú pozornosť venujte zdravotnému dotazníku v návrhu zmluvy. Ak Vás sprostredkovateľ navádza k tomu, aby ste zamlčali svoj zdravotný stav, tak vedzte, že to s Vami nemyslí vážne a ide mu len o zmluvu. Ak by ste na jeho podmienky pristúpili, vystavujete sa riziku že vám bude poistné plnenie odmietnuté podľa § 802 Občianskeho zákonníka. Čo pre Vás a Vašich blízkych môže mať fatálne následky.
 • Nikdy nepodpisujte zmluvu, ak nie ste dojednávateľom (poistníkom) na zmluve, alebo ak na to nie ste splnomocnení.
 • Nenechajte sa zlákať na to, že sprostredkovateľ bude „archivovať“ Vaše návrhy a zmluvy u seba doma, alebo v sídle spoločnosti. Návrh poistnej zmluvy je Vaším dokladom, ktorý obsahuje informácie o podmienkach poistenia. Vyhnete sa tak prípadným nepríjemnostiam v budúcnosti, pre prípad že by už sprostredkovateľ v tejto oblasti nepracoval.
 •  Zaujímajte sa o to ako a kde môžete nahlásiť poistnú udalosť, a ako Vám s tým pomôže Váš sprostredkovateľ.