Nikdy nevieš...
späť

Poistenie majetku

Poistenie majetku je dobrovoľné poistenie a delí sa na dve základné varianty – poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Dáva nám možnosť poistiť si svoj hnuteľný aj nehnuteľný majetok pre prípad poškodenia živelnými udalosťami, krádežou či úmyselným poškodením (vandalizmom). Toto poistenie nám dáva istotu, že v prípade nepredvídaných udalostí nám pomôže napraviť a uhradiť vzniknuté škody, čím nedôjde k zníženiu našej životnej úrovne nepredvídanými výdajmi a zabezpečiť si tak jednu z najdôležitejších vecí svojho života – a to strechu nad hlavou. Pri dojednávaní tohto poistenia je mnoho variant a možností poistného krytia, preto by sme si mali vopred určiť čo chceme poistiť a koľko sme ochotní za to zaplatiť. Môžete si vybrať z týchto rizík:

 

 • Povodeň a záplava
 • Požiar a odymenie
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Víchrica
 • Pád stromov, lavín či iných telies
 • Lom skla
 • Vlámanie
 • Náraz vozidla
 • Vandalizmus
 • Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti

 

Poistenie domácnosti si môžete dojednať samostatne a ide o poistenie hnuteľného majetku (všetko čo nie je pevne spojené s nehnuteľnosťou) pre prípad živelných udalostí, krádeže, lúpeže, vandalizmu, prepätie, skrat na elektromotoroch . . . a dokonca aj poistenie zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti.